แผนงานประจำเดือนมิถุนายน 2553
ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2553
1-มิ.ย.
 • แจกเกียรติบัตรและของขวัญนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่  3  ที่มาบำเพ็ญประโยชน์โครงการ  “พี่รักน้อง”  
4-มิ.ย.
 • แจกสมุดตรวจสุขภาพนักเรียนโดยครูสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1-2-3   
7-มิ.ย.
 • แจกจดหมาย เรื่องการปฐมนิเทศนักเรียนอนุบาลปีที่ 1-2-3
 • แจกจดหมาย  เรื่อง โครงการผู้ซื้อ- ผู้ขายตัวน้อย
11-มิ.ย.
 • แจกรายงานการปรับตัวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (ครั้งที่ 1)
13-มิ.ย.
 • ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น
14-มิ.ย.
 • ทดสอบย่อยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2,3
 • แจกจดหมาย เรื่องวันไหว้ครู
16-มิ.ย.
 • จัดกิจกรรมผู้ซื้อ – ผู้ขายตัวน้อย
 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2-3 แข่งขัน ความสามารถทางวิชาการ (ศิลปะ) 
17-มิ.ย.
 • วันไหว้ครู (นักเรียนทุกชั้นนำดอกไม้ – ธูป-เทียนมาร่วมไหว้ครู)  
28-มิ.ย.
 • ทดสอบย่อยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่   3                       
 • การรับนักเรียน  หากผู้ปกครองให้บุคคลอื่นมารับนักเรียนแทนตัวท่าน  กรุณานำบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดง เมื่อครูเวรขอตรวจสอบมิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับไม่ว่ากรณีใดๆ

 • ผ้าเช็ดหน้า  รองเท้า ขวดนม  หรือสิ่งของต่างๆ  ของนักเรียนกรุณาเขียนชื่อให้ชัดเจน  หากสลับกันหรือทำหล่นไว้ ครูจะสามารถคืนได้ถูกต้อง

 • การแต่งกาย  ชุดไทยและใส่บาตรทุกวันศุกร์   ขอความกรุณาผู้ปกครอง  ช่วยให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ไทย   โดยการใส่ชุดที่เป็นผ้าแบบไทยให้กับบุตร-ธิดาของท่านด้วย

 

แผนงานประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553
ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553
2 มี.ค.
 • เริ่มชำระค่าเทอม – ค่าใช้จ่ายต่างๆของนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2553 
2-16 มี.ค.
 • ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม – ค่าใช้จ่ายต่างๆ
2 มี.ค. – 31 มี.ค.
 • เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
7-มี.ค.
 • วันพบครู
1-30 เม.ย. 
 • บริการฝากดูแลช่วงปิดภาคเรียน
6-เม.ย.
 • หยุดเรียนวันจักรี
12-16 เม.ย.
 • วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ไม่มีครูเวรมาปฏิบัติหน้าที่
5-พ.ค.
 • หยุดเรียนวันฉัตรมงคล
10-พ.ค.
 • เปิดภาคเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลปีที่ 1
13-พ.ค.
 • หยุดเรียนวันพืชมงคล
17-พ.ค.
 • เปิดภาคเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2- 3
28-พ.ค.
 • หยุดเรียนวันวิสาขบูชา
 • นักเรียนที่แจ้งย้ายโรงเรียนหรือนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ต้องการใช้หลักฐานในการเรียนต่อ  กรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า  3  วัน เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนมีครูเวรมาปฏิบัติงานเท่านั้น ผู้อำนวยการ (ผู้เซ็นใบรับรอง)ไม่ได้มาโรงเรียนทุกวัน

 • ช่วงปิดเทอมมีครูเวรมาปฏิบัติงานทุกวันไม่เว้นวันหยุด  ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 16.00 น.  ยกเว้นหยุดวันที่ 12 – 18 เมษายน นี้เท่านั้น

 • นักเรียนที่ย้ายออกจากโรงเรียนหรือจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 ยังมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ศกนี้

 • ด้วยความห่วงใยคุณครูได้ฝากการบ้านปิดเทอมไปให้ด้วยผู้ปกครองช่วยหมั่นทบทวนด้วยนะคะ

แผนงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
ข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
1 ก.พ.
 • แจกสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
 • ทดสอบย่อยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3 
 • แจกจดหมายแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค และเรื่องอื่นๆ            
5-ก.พ.
 • แจกสมุดตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2-3
8 ก.พ.
 • ทดสอบย่อยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2,3
 • แจกจดหมายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เรื่องการศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1  
10 ก.พ.
 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2-3 แข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  
 • แจกจดหมายเรื่องทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2,3              
12 ก.พ.
 • แจกจดหมายนักเรียนทุกระดับชั้น เรื่องการแข่งขันกีฬาภายในแจกแนวข้อสอบปลายภาคทุกระดับชั้น
15-16 ก.พ.
 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1-2-3  สอบปลายภาค
 16 ก.พ.
 • แจกจดหมายนักเรียนทุกระดับชั้น เรื่อง วันพบครู
17-23 ก.พ.
 • จัดสัปดาห์กิจกรรม
24 ก.พ.
 • จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ก่อนปิดเทอม
 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มาโรงเรียนวันสุดท้าย
25 ก.พ.
 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ
26 ก.พ.
 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา  ณ ซาฟารีเวิลด์
1 มี.ค.
 • หยุดชดเชยเนื่องในวันมาฆบูชา
2-31 มี.ค.
 • เรียนพิเศษ
 • ขอแสดงความยินดีกับนางสิริมา   โสเพ็ง (ครูรี่) ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ได้รับคัดเลือกเป็นครูตัวอย่างผู้มีผลงานดีเด่นปี 2552 และเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553ที่ผ่านมาจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

 • ขอเชิญชมการแสดงของโรงเรียนอนุบาลมิตรอุดมในงาน “CHINESE   NEW   YEAR   2010”  ณ  ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

 • ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์  โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนทุกคนได้ร่วมแข่งขัน  แต่จะเป็นประเภทกีฬาใดนั้น ทางโรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันเด็กที่ผ่านมา  ทั้งของทานของเล่นของใช้ นานาชนิดเด็กหอบกันคนละหลายๆถุงเลยค่ะ

แผนงานประจำเดือนมกราคม 2553
ข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2553
4 ม.ค.
 •  เปิดเรียนวันแรกของปี พ.ศ.2553
 • แจกสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลประจำเดือน ธันวาคม
 • แจกจดหมาย เรื่อง  งานวันเด็กและการทดสอบกลางภาค 
7 ม.ค.
 • แจกสมุดตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2-3
8 ม.ค.
 • จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 ม.ค.
 • ทดสอบย่อยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2,3
13 ม.ค.
 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2-3  แข่งขันความสามารถวิชาการ (คอมพิวเตอร์) 
15 ม.ค.
 • แจกแนวข้อสอบกลางภาค
 18-19 ม.ค. 
 •  สอบกลางภาค
20 ม.ค.
 • จัดกิจกรรมผู้ซื้อ - ผู้ขายตัวน้อย
25 ม.ค.
 • ทดสอบย่อยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1-2-3
29ม.ค.
 • แจ้งผลสอบกลางภาค
 • ผู้ปกครองที่ฝากเงินมาชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ กรุณาใส่ซองเขียนชื่อและรายการที่ต้องชำระ  ควรฝากคุณครูที่หน้าโรงเรียนหรือคุณครูประจำรถโดยตรง  ไม่ควรฝากใส่กระเป๋าของนักเรียนเพราะอาจสูญหายได้  ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

 • การจับฉลากงานปีใหม่  นักเรียนคนใดที่จองของขวัญจับฉลากแล้วไม่ได้จับฉลากด้วยเหตุใดก็ตาม  เช่น ลืมบัตร กลับก่อนเวลา  ไม่ได้มางาน เป็นต้น    สามารถนำบัตรจับฉลากมาขอจับฉลากได้   ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2553  หากเกินกำหนดนี้แล้วหมดสิทธิ์ค่ะ    ทั้งนี้ผู้ที่ทำบัตรจับฉลากหายหมดสิทธิ์ค่ะ